18 feb, 2019

STEIGERBOUW

Een decor zoals te zien is op de televisie, hangt niet vast aan wolkenankers. Onder de prachtige afwerking zit altijd een heuse wirwar van buizenframes, die de basis vormen voor de decorbouwers. Op geen enkele plek, waar ook op het podium of de baan, is het mogelijk dat te hoge krachten (gewichten) van personen of voertuigen daar doorheen zakken en een gevaar opleveren voor de deelnemers. Een decor boven water zal als ondergrond of drijvende pontons of houten palen hebben. Op deze drijvende eilanden worden dan weer de stellages aangebracht.  Als de basis op het land aangebracht is,bestaat de ondergrond over het algemeen uit brede planken die de totaal druk netjes verdelen.

terug