18 feb, 2019

DEELNEMERS PRODUCTIE

Onderaan elke e-mailing of brief die je ontvangt van Rene Stokvis Producties BV staat haar naam vermeld; Wendy van Veen van de deelnemers productie.

Zij is verantwoordelijk voor de gehele registratie en het begeleiding proces van de deelnemers. Al dit werk begint allemaal al ver voor de eerste opnamedag, meestal zo’n 3 maanden. Iedereen die zich heeft aangemeld wordt door haar geïnformeerd over de definitieve opgave mogelijkheid. Nadat zij de officiële inschrijfformulieren heeft ontvangen volgt er een selectie. Daarbij wordt gekeken naar de volgorde van binnenkomst van de inschrijfformulieren en naar de originaliteit of het technisch vernuft van het bouwwerk. Als je tot de gelukkigen behoort, ontvang je een bericht van deelname. Wendy adviseert daarom altijd met klem te wachten met de bouw van het voertuig, totdat je de definitieve bevestiging hebt ontvangen. Dat voorkomt veel teleurstelling.

Als je niet geselecteerd bent, wordt je hiervan uiteraard ook op de hoogte gebracht. Vaak zijn er veel meer gegadigden dan er plek is. Op haar schouder rust dan ook de taak om deelnemers blij te maken of teleur te stellen. Je ziet dat er al veel administratie vooraf gaat aan de daadwerkelijke opname dag, zonder daar enig benul van te hebben.

Enkele weken voor de opnamedag benadert zij je via de telefoon met de vraag of alles goed gaat met de voorbereiding en / of bouw van je ingezonden ontwerp.

Op de dag van de opname zelf, is zij de gastvrouw die je bij de deelnemers registratiestand  welkom heet.  Gezamenlijk wordt het inschrijvingformulier gecontroleerd voor alle zekerheid.  Ook daar teken je nogmaals de voorwaarden bij deelname. In de weken na de opname verzorgt zij ook de slotbrief per e-mail en krijg je een deelname certificaat. Hierbij wordt meestal de officiële uitslagenlijst toegevoegd.

Wendy is dus het informatie-, controlecentrum voor alle deelnemers met vragen of opmerkingen.