18 feb, 2019

1994 “Uitpakken en wegwezen“, “Pret in bed”, Blij dat ik Glij” en “Gein op het Plein”

Blij dat ik Glij 1, Mayerhofen, Oostenrijk
In het hooggelegen Mayerhofen werd eigenlijk het eerste lustrumfeestje gevierd. Dit naar aanleiding van 25 maal deelname. Hiervoor was een grote taart op ski’s ontworpen die getrokken werd door twee rendieren. Uit de taart sprong "bunny" Karin op. Zij bood, ”net voor de start”, Jack van Gelder een speciale ter plaatse gemaakte taart aan waar het lustrum op vermeld stond. Een prachtig schouwspel. Het opeten van de taart duurde trouwens langer dan de afdaling. Enige tijd later is een replica van de taart, de originele lag al lang in de afval container, nog gebruikt voor een extra onderdeel in een overdekte skihal in België. Zonder noemenswaardige tijd overigens.

Blij dat ik Glij 2 Mayerhofen, Oostenrijk
Als snelle concurrent van de, al vooraf ingeschatte, trage taart hadden Snelle Luuk en Harde Herman een turbo skibouwsel als glijtuig. In bolhoed en zwarte pantalon werd een serieuze aanval gedaan op de snelste tijd. Geheim wapen was de sturing waarbij de ski’s gelijkertijd meekantelden. Helaas ook hier weer geen erepodium.

Pret in Bed in Dokkum
Probeer een verrijdbaar bestuurbaar bed geduwd door twee personen via een nauwe strook over het water heen te krijgen om vervolgens de overkant te halen. Het AZU team lukte dat in Dokkum. Hiervoor lag daarom wel een prachtige rondborstige (deels afgedekt) zeemeermin op het bed die al sturend aanwijzingen gaf . Blijkbaar voldeed het programma niet aan de verwachtingen omdat het erna niet meer plaatsvond.

Gein op het Plein
De net ervoor gepromoveerde "Hobbydoctor op het onderwerp" Ter land ter zee en in de Lucht Mohammed Slimani (zie 1994 promotie hobbydoctor) reed samen met twee nieuwe paranimfen op de fiets naar de bel. Helaas bleek de knik tussen het einde van de helling en het begin van de straat te groot te zijn. Hierdoor vouwde een van de voorwielen dubbel en ging de “hobbydoctor” daardoor met lege handen huiswaarts.

Uitpakken en wegwezen
Voor de eerste maal werd in 1994 deelgenomen aan een van de meest technische maar ook moeilijkste onderdelen; Uitpakken en wegwezen. Hierbij moest de AZU brandweerploeg het gehele bouwsel in een vooraf bepaalde vastgestelde ruimte op het water stoppen, waarbij niets mag uitsteken. Vervolgens moet naar de bel worden gezwommen en deze worden geluid op 8 meter hoogte. Hiervoor was een hydraulische pomp geregeld die middels een hefboom bedient kon worden. Helaas bleek na lang pompen deze niet verder te komen met de deelneemster dan 3,5 meter. Een inspannende maar leuke bezigheid.


(zie ook 1994 media)