18 feb, 2019

1987 Tobbedansen

De eerste kennismaking met het programma "Te land ter zee en in de lucht" was op de locatie van het Autotron in Rosmalen. Super nerveus waren wij over datgene wat ons te wachten zou staan. Alles en iedereen vooraf al super gemotiveerd om mee te denken, te bouwen en om aan te moedigen. Het onderwerp dat was gekozen om uit te beelden werd de verhuizing van de oude locatie aan de Catharijnesingel naar het Universiteitslocatie de Uithof in Utrecht. Beide gebouwen werden hiervoor op schaal uitgewerkt. Bij de laatste “test” in het fysiotherapie zwembad werd besloten het zwaartepunt in de tobbe te verplaatsen. Het winnende model van 1986, waarvan wij hadden afgekeken, herbergde een onbekend zwaartepunt geheim in zich. Joop van Zijl en Evert de Graaf werden namelijk in tegenstelling tot het jaar ervoorgelanceerd op het moment dat de tobbe het water raakte. Zwaar gedesillusioneerd gingen wij weer huiswaarts. Hopend op betere tijden.

(zie ook 1987 media tobbedansen)